O nas

Svitlana Strachowicz

Radca prawny / Partner

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym od ponad 6 lat świadczę usługi prawne dla branży TSL. Obsługiwałam różne podmioty, począwszy od spółek komunalnych i jednostek samorządu terytorialnego, poprzez firmy handlowe i produkcyjne, firmy z branży IT i e-commerce, a kończąc na fundacjach i stowarzyszeniach. Moją specjalizacją jest prawo w transporcie. Prowadzę sprawy międzynarodowe, a także obsługuję podmioty zagraniczne, w tym z rynków Wschodnich. Moim celem jest ustalanie indywidualnych potrzeb Klientów oraz tworzenie rozwiązań prawnych zabezpieczających ich interesy w różnych obszarach.

Joanna Arendarska

Partner

Koncentruję się na bezpieczeństwie prawno-organizacyjnym przedsiębiorców. Posiadam ponad 6 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej branży TSL oraz obsłudze korporacyjnej firm. Od 2012 roku rozwijam zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych. Jestem współtwórcą i wykładowcą studiów podyplomowych na kierunku dedykowanym dla Inspektorów ochrony danych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.. Zajmując się obsługą firm z sektora IT i e-commerce zyskałam cenne doświadczenie we wdrażaniu norm ISO. Pełniłam rolę audytora standardów zarządzania ISO/IEC 27001. Moim celem jest zapobieganie problemom prawnym przedsiębiorców, a gdy się pojawią dążę do ich skutecznego rozwiązania.

Zespół

Cechuje nas profesjonalizm, świetna komunikacja, indywidualne podejście do Klienta oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań.

Portugalia . .🇵🇹

 • ustanowienie przedstawiciela w Portugalii
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Portugalii
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności
 • reprezentacja przy kontrolach
 • pomoc w związku z wypadkami i szkodami

Holandia . 🇳🇱

 • ustanowienie przedstawiciela w Holandii
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Holandii

Włochy . .🇮🇹

 • ustanowienie przedstawiciela we Włoszech
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Włoch
 • przygotowywanie wniosków o wydanie zezwolenia na przewóz odpadów (licencja ALBO)
 • reprezentacja przy kontrolach drogowych
 • pomoc w związku z wypadkami i szkodami w przewozie

Białoruś . .🇧🇾

 • zakładanie spółek 
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności 
 • bieżące doradztwo prawne

Ukraina . .🇺🇦

 • zakładanie spółek 
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności w Rosji
 • bieżące doradztwo prawne

Rosja . .🇷🇺

 • zakładanie spółek 
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności 
 • bieżące doradztwo prawne

Niemcy . .🇩🇪

 • zakładanie spółek 
 • obsługa prawna firm 
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych
 • windykacja należności 
 • bieżące doradztwo prawne
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Niemiec
 • reprezentacja przy kontrolach drogowych
 • pomoc w związku z wypadkami i szkodami w przewozie

Francja . .🇫🇷

 • ustanowienie przedstawiciela we Francji
 • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Francji 
 • rejestracja działalności gospodarczej/zakładanie spółek
 • windykacja należności
 • zamówienie certyfikatu Crit’Air – naklejka ekologiczna we Francji
 • reprezentacja przy kontrolach
 • pomoc w związku z wypadkami i szkodami w przewozie

Wielka Brytania . .🇬🇧

 • odwołania od kar finansowych nałożonych przez Border Force
 • przygotowanie dokumentacji potwierdzającej środki bezpieczeństwa stosowane przy transporcie do Wielkiej Brytanii
 • akredytacja Border Force
 • odwołania od mandatów za wjazd do stefy LEZ/ULEZ
 • rejestracja pojazdów przed wjazdem do strefy LEZ/ULEZ
 • rejestracja kont automatycznej płatności w strefie Congestion Charge

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest kancelaria prawna TSL Lawyers Strachowicz i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Wysokiej, posiadająca adres: ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795095, NIP: 8961588091, dalej jako „Administrator”. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kancelaria@tsllawyers.eu.

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, ponieważ bez wykorzystania danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu) nie moglibyśmy nawiązać kontaktu i udzielić odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało do nas skierowane. 

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

kontakt

Napisz do nas i zostaw nam swój adres email albo numer telefonu. Nasi prawnicy skontaktują się z Tobą.